Informații despre începerea executării silite

Pentru a demara o procedura de executare silită trebuie să vă prezentați la un executor judecătoresc sau să-i transmiteți urmatoarele acte :

 • Cerere de executare silită ;
 • Titlu executoriu, în original sau copie legalizată; hotărârile judecătorești trebuie să fie legalizate;
 • Taxa judiciară de timbru de 20 lei pentru fiecare titlu executoriu;
 • Carte de identitate creditor, în copie;
 • Mandat autentic ( dacă e cazul);
 • Împuternicire avocațială (dacă e cazul);
 • Contravaloare cheltuieli necesare obținerii informațiilor de la autorități, taxe postale, etc.

Informații despre comunicare informare

Pentru a comunica o notificare sau alte acte acte către o persoană, trebuie să prezentați la un executor judecătoresc și să-i transmiteți următoarele acte :

Informații despre licitații

Lista bunurilor scoase la vânzare de B.E.J.  Tereacă Cornel Toma se regăseste în pagina  LICITATII.

Persoanele interesate să participe la licitatii trebuie să depună la sediul biroului pâna la data stabilită pentru licitație o serie de documente :

Peroanele fizice :

Persoane juridice :

 • cerere participare la licitatie (cu ofertă) în original ;
 • cerere participare la licitatie (fără ofertă) în original ;
 • în original, dovada garanției în cuantum de 10% din pretul de începere al licitației ;
 • certificat de identificare fiscală, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • certificat constatator de la Registrul Comerțului;
 • hotărârea AGA, dacă valoarea bunului depășește 50% din valoarea capitalului social;
 • procură specială autentică, în original;
 • cartea de identitate a reprezentantului persoanei juridice, în copie și original.

Creditorii urmăritori și intervenienți ce au rang util de preferință nu au obligația de a depune garanția , decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența dintre valoarea garanției și propria creanță.

Persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobului urmărit, un drept de proprietate comună, pe cote-părți, sunt dispensate de achitarea garanției.

 • cerere de restituire  garanție

Cheltuieli de executare silită

Potrivit Codului de procedura civilă, cheltuielile de executare reprezintă cheltuieli necesare pentru îndeplinirea unui act sau activități ce interesează executare silită.

Toate cheltuielile de executare, stabilite de executorul judecătoresc în cursul executarii silite, sunt în sarcina debitorului urmărit.

Cheltuielile de executare silită ce se avansează la înregistrarea cererii de executare silită se stabilesc de comun acord cu creditorul în funcție complexitatea și natura cauzei.

Onorariile practicate se încadrează între limita minimă și maximă prevazute de Ordinul Ministrului Justiției nr. 2550/14.11.2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, modificat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2561/30.07.2012.

Conturi de consemnare

Sumele datorate în dosarele de executare aflate pe rolul B.E.J  Tereacă Cornel Toma se pot achita în conturile deschise la Libra Bank:

 • RO84 BREL 0002 0002 9549 0100, cont de lei;
 • RO03 BREL 0002 0002 9549 0200, cont de euro;
 • RO19 BREL 0002 0002 9549 0300, cont dolari

Pe ordinul de plată/dispoziția de vărsământ vă rugăm să precizați numărul dosarului de executare silită și beneficiar B.E.J  Tereacă Cornel Toma – CUI RO 20355353